Project Developer

88 SALAYA พัฒนาโดย บริษัท บุษราคัม เรียล เอสเตท จำกัด โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 20 ปี และประสบความสำเร็จมาแล้ว 15 โครงการ โดยมีความชำนาญในการพัฒนาโครงการประเภท อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ และบ้านเดี่ยว ในโซนตะวันตกของกรุงเทพฯ