สถานที่ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 500 ม.
Central ศาลายา 3 กม.
Makro ศาลายา 2 กม.
Tesco Lotus ศาลายา 1.5 กม.
พุทธมณฑล 2 กม.